Här kommer så småningom att säljas skivor, t-shirts o.dyl.